Jaarvergadering positief

ZUIDHORN - De jaarvergadering van Zunobri werd redelijk bezocht door ouders/vrijwilligers en leden. Belangrijke punten uit deze vergadering waren dat voorzitter Blaauw, penningmeester Luining en bestuurslid Rispens aftreden en niet herkiesbaar zijn. Maar ook dat Jantine de Vries en Ruud Birza als bestuursleden zullen aantreden. 

Voorzitter Blaauw had de vergadering zo ingericht dat er gepoogd werd om het eerste uur alle formele punten behandeld te hebben. 

Officiele gedeelte

Zo werd het jaarverslag secretariaat voorgelezen maar ook de financien doorgenomen. Opvallend was dat er een verlies van 2300 euro was begroot maar dat dit maar tot ruim 300 euro was beperkt. Dat bleek dus een meevaller, ondanks dit is het nog steeds een verlies. Uit de detailstatistieken bleek dat geldinzamelacties toch een kwart van de inkomsten was en dat bijv. de Poiesz actie net dat beetje kan geven waardoor we weer in de plus komen. "Echter" zo verwoorde Blaauw, "we kunnen natuurlijk niet uitgaan van Poiesz omdat je daarvoor ingeloot moet worden".
Desondanks had de kascommissie vertegenwoordigd door oud-penningmeester Fokje van Hielkema goedkeuring gegeven voor de boeken en stelde decharge voor aan Hans Luining, deze werd door de vergadering met applaus begroet.

Opvallend noemde secretaris Sytse Henstra ook de groei in zijn jaarverslag, waar we eerst 65 leden hadden zijn dat er inmiddels 80! Een flinke groei dus, het beleid dat een aantal jaren is ingezet heeft zijn effect. In combinatie met de goede sfeer die er in de club is, werkt dit positief op de vereniging. 
Meer bijzonderheden werden door het bestuur aangestipt want er zijn meer ouders in de vereniging als vrijwilliger bezig dan ooit, dat maakt Zunobri echt een club voor en door de leden. 
De beleidsstap naar prestatie (het derde beleidspunt, klik hier voor het samengevatte beleid) moet nog nadere uitwerking hebben maar het feit dat er al een paar kampioenschappen bij de jeugd zijn geweest en dat met name de A1 al een keer of 3 achter elkaar kampioen is geworden, geeft aan dat we op de goede weg zijn.

23659656 2176385659053472 6552265910328416587 n

Aftreden

Lastig werd het toen het punt functionarissen aanbrak, want hoewel super mooi is dat er twee bestuursleden bij komen, treed voorzitter Blaauw nu na 3 succesvolle jaren en na dit jaar zelfs 4 jaar, af en is niet herkiesbaar. Er zal dus een procedure moeten worden opgestart om een nieuwe voorzitter te krijgen, de vergadering sprak de wens uit hier wel hard mee bezig te gaan gezien het belang van deze functie voor Zunobri. Oud-voorzitter Slager bood zijn hulp aan. 

Interactie

Daarna was er ruimte tot interactie. Het bestuur had het zo geregeld dat in de pauze de commissieverslagen gelezen konden worden en er gediscussieerd zou kunnen worden over 3 punten: Commissies; Beleid/financieel en Scheidsrechtersprobleem.
in de plenaire bespreking werden een aantal punten naar voren gebracht. Bij beleid verzocht de jaarvergadering om meer zichtbaarheid van wat het bestuur doet, dat is niet alleen goed voor de leden zodat ze kunnen weten welke richting de club op gaat, maar doet ook recht aan de hoeveelheid werk die de bestuurlijke commissies doen. 
Bij het punt scheidsrechters werd voorgesteld om contacten te leggen met andere verenigingen waar meer scheidsrechters zijn, wellicht zijn er afspraken mogelijk. Uiteraard is het dan nog steeds goed om intern ook op te leiden, op dit moment kost het honderden euros boete. Met name ook de A1 kan prima ingezet worden voor bijv. D1 en E1. Er zullen knopen worden doorgehakt. 

Hierna was er nog ruimte om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te spreken, hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt waarna men langzaam het clubhuis verliet.